ProNails Denmark

Privacy Policy

ProNails Privatlivspolitik

Som en af vores kunder, potentielle kunder, leverandører, jobansøgere og besøgende af vores hjemmeside (www.pronails.dk) eller vores webshop (shop.pronails.dk), er Professionails A/S forpligtede til at beskytte dit privatliv samt informere dig om, hvis vi indsamler eller bruger dine personlige data. 

Læs venligst vores Privalivspolitik for at forstå hvordan vi indsamler og anvender dine personlige data, samt de rettigheder du har med hensyn til dine personlige data. 

1. Hvem er ansvarlig for personlige data? 

Professionails er ansvarlig for alt personlig data, der behandles om virksomhedens kunder, potentielle kunder, leverandører, jobansøgere samt besøgende på websitet.

ProNails Danmark er et aktieselskab med hovedkontor på Tronkærlund 33, 8541 Skødstrup, Danmark. Registreret under CVR-nummeret: 39534479. Du kan kontakte os via vores detaljer i afsnit 13. 

2. Hvilke personlige data behandler vi? 

De personlige data vi indsamler og behandler om dig vil varierer alt efter vores relation. De personlige data vi behandler er forskellige alt efter om du er kunde, potentiel kunde, en leverandør, en jobansøger eller besøgende på vores website. Nedenfor fremgår de personlige data, som vi bearbejder alt efter din relation til Professionails: 

Kunder

• kontaktinformationer (så som fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail) 
• personlige kendetegn (så som køn) 
• profesionelle informationer (så som virksomhed, titel/funktion, afdeling, website) 
• profesionelle interesseområder
• aktiviteter og events 
• information om vores serviceydelser 
• finansielle informationer og kontodetaljer (så som CVR-nummer, nummer på bankkonto, kontodetaljer, kredithistorik, information om kreditreferencer samt andre finansielle informationer) 
• foto- og videooptagelser fra events  
• marketingpreferencer, marketingaktiviteter og kunde-feedback 

Potentielle

Kunder  

• kontaktinformationer (så som fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail) 
• profesionelle informationer (så som virksomhed, titel/funktion, afdeling, website)

Leverandører

• kontaktinformationer (så som fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail)  
• profesionelle informationer (så som virksomhed, titel/funktion, afdeling, website) 
• finansielle informationer og kontodetaljer (så som CVR-nummer, nummer på bankkonto, kontodetaljer, kredithistorik, information om kreditreferencer samt andre finansielle informationer) 
• informationer, der gør det muligt for os at modtage produkter og/eller serviceydelser fra dig 
• information om online aktiviteter (så som information fra dit brug af vores website)
• yderligere informationer fra andre kilder (så som tilgængelige offentlige informationer om kreditvurderingsinstanser) 

Jobansøgere

• kontaktinformationer (så som fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail) 
• personlige detaljer (så som din fødselsdato)
• informationer om den stilling du ansøger 
• sprogkompetencer
• uddannelse og kursusbeviser
• CV
• motivation

3. Hvilke personlige data indsamler vi gennem vores website?

Når du bruger vores website, er du ikke forpligtet til at give os nogen former for personlig data. Tjek vores cookie-politik for at se hvordan du kan slå cookies fra, når du bruger vores website. Dog vil du, ved brug af nogle af funktionerne på websitet, blive bedt om at dele personlige data.

 1. Kontakt (formular).
  Hvis du kontakter os via vores website, vil vi indsamle og opbevare dine kontaktinformationer (så som fornavn, efternavn og e-mail adresse samt IP-adresse).
 2. Tilmelding af nyhedsbrev.
  Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil vi indsamle og opbevare dine kontaktinformationer (så som fornavn, efternavn, jobtitel, e-mail adresse, postnummer, land, din IP-adresse samt sprogpreference). 
 3. Eventregistrering. 
  Hvis du bliver registreret med hensyn til et af de events vi afholder (så som åbne events, kurser osv.), vil vi indsamle og opbevare dine kontaktinformationer (så som fornavn, efternavn, jobtitel, telefonnummer, e-mail adresse, postnummer, land, din IP-adresse samt sprogpreferencer). 
 4. Jobansøgere. 
  Hvis du søger en stilling hos Professionails, vil vi indsamle og opbevare dine kontaktinformationer (så som fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse), dine personlige detaljer (så som din fødselsdato), information vedrørende den stilling du søger, sprogpreferencer, uddannelse og kursusbeviser, CV samt motivation. 

Når du navigerer rundt på vores website, vil der muligvis blive indsamlet former for brugerdata. Denne information vil aldrig kunne afsløre din personlige identitet, hvilket også betyder, at det ikke indgår under personlige data. For at gøre det muligt at spore denne form for informationer, anvender vores website cookies. Du kan finde vores cookie-politik her:

(LINK) Hvad er brugerdata og enhedsdata?

Hvad er bruger- og enhedsdata? Information fra internetbrowsere og elektroniske enheder, informationer indsamlet gennem cookies, pixel tags og andre teknologiske, demografiske informationer samt ophobende data (dvs. data, der er indsamlet i større mængder, hvilket gør det umuligt at forbinde dem til individuelle personer). Vores tredjeparts serviceudbydere og vi vil muligvis indsamle varierede bruger- og enhedsdata, når du bruger vores website, inklusiv din internetbrowser samt elektroniske enheder. Denne form for data kan du slå fra via din browser. Læs her hvad du skal gøre, hvis du ikke ønsker, at vi indsamler denne form for data. 

4. Med hvilke formål anvender vi personlige data?

Formålet med at anvende personlige data er forskelligt alt efter vores relation.

Kunder • for at kommunikere med dig 
• for at sælge og udbringe vores produkter og serviceydelser
• for at skabe overblik over vores kunderelations forvaltning 
• for at forbedre kvaliteten af vores serviceydelser
• for at skabe overblik over undersøgelser og analyser
• for at tilstræbe os markedsføringsinformationer                                                                                                                       • for at sikre vores præmisser og faciliteters sikkerhed  
• for at skabe overblik over vores forretningsaktiviteter og IT-infrastruktur
• for at skabe overblik over reklamationer, feedback og forespørgsler 
• for at efterleve relevante love og regulerende forpligtelser
Potentielle  kunder • for at kommunikere med dig 
• for at skabe overblik over fremtidige kunderelationer 
• for at skabe overblik over undersøgelser og analyser
• for at tilstræbe os informationer på produkter og serviceydelser
• for at sikre vores præmisser og faciliteters sikkerhed
Leverandører • for at kommunikere med dig
• for at skabe overblik over administrationen af leverandører 
• for at sikre vores præmisser og faciliteters sikkerhed
• for at skabe overblik over vores forretningsaktiviteter og IT-infrastruktur
• for at skabe overblik over klager, feedback og forespørgsler til kontruktionen af vores indkøbsaktiviteter 
• for at efterleve relevante love og regulerende forpligtelser
Jobansøgere • for at kommunikere med dig
• for at have overblik over rekrutterings- og udvælgelsesaktiviteter 
• for at evaluere ansøgninger
• for at vurdere dine kvalifikationer og tilpasning med hensyn til den stilling du søger
• for muligvis at tilbyde dig en ansættelse
• for at tage prækontraktmålinger forud for din ansættelse 
• for at lave en rekrutteringspulje 

Som en potentiel kunde er du ikke forpligtet til at give os personlige data. Hvis du er kunde eller leverandør er hensættelsen af visse personlige data lovbestemt eller en kontraktlig nødvendighed (f.eks. er det nødvendigt for os at være i besiddelse af visse personlige oplysninger hos vores kunder for at kunne dokumentere vores beskæftigelse mht. fakturering). Hvis du er jobansøger er hensættelsen af visse personlige data en nødvendighed for muligvis at kunne udarbejde en kontrakt. 

5. Hvilke juridiske grundlag er der for vores brug er personlig data? 

Relevante lovgivninger med hensyn til databeskyttelse gør at vi er forpligtede til at være transparente med hensyn til de retslige grundlag for anvendelse af personlig data. 

 1. Dit samtykke. I mange tilfælde vil dine personlige data blive behandlet af Professionails på baggrund af dit samtykke. For eksempel vil vi i visse tilfælde spørge efter dit samtykke med hensyn til at anvende dine data til at kunne forsyne dig med markedsinformation, produktopdateringer m.m. Når vi spørger efter dit samtykke vil det enten foregå på skrift eller elektronisk. Når vi spørger efter dit samtykke vil vi informere dig om, hvordan dine personlige data vil blive brugt samt med hvilke formål. I nogle tilfælde som fx telefonsamtaler, kan dit samtykke gives verbalt. Når du har givet dit samtykke, vil en tilbagetrækning altid være mulig. 
 2. Nødvendighed med hensyn til udførelse af en kontrakt. Vi vil muligvis behandle kunders personlige data for at kunne etablere, udføre eller opsige en kontrakt (f. eks. til levering af vores tjenester). Forud for en kontrakt, under kontraktens startsfase, kan personlige oplysninger anvendes til at forberede bud, pladser eller købsordrer eller for at opfylde andre behov fra den potentielle kunde, der vedrører indgåelse af en kontrakt. Potentielle kunder vil muligvis blive kontaktet under kontraktforberedelsesprocessen på baggrund af de oplysninger, som de har givet. 
 3. Lovmæssige forpligtelser som vi er en del af. I visse tilfælde kan vi blive nødt til at bruge dine personlige data, fordi gældende love eller bestemmelser kræver, anmelder eller tillader det. F.eks. for at forhindre, afsløre og undersøge svig eller forbrydelser samt for at overholde specifikke skatteforpligtelser. 
 4. Vores retmæssige interesser. I mange tilfælde vil vi behandle dine personlige data, fordi vi har en berettiget forretningsinteresse i at gøre det. Dette gælder f.eks, når vi anvender dine personlige data for at kunne kommunikere med dig med henblik på at forbedre kvaliteten af vores tjenester, og for at forsyne dig med markedsinformation (herunder direkte markedsføring) samt styre vores forretningsdrift og IT-infrastruktur. Afhængigt af de forskellige brug af data vil Professionails berettigede interesser generelt bestå af (i) forfølgelse af vores forretningsaktiviteterer og kommercielle mål, (ii) beskyttelse af vores forretning, partnere, aktionærer og kunder, (iii) forbedring eller videreudvikling af vores tjenester og vores generelle forretningsaktiviteter, (iv) overholdelse af love, lovmæssige forpligtelser, standarder, retningslinjer og adfærdskodekser og/eller (v) vedligeholdelse og forbedring af vores stilling på markedet. 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger vil være forskelligt afhængigt af vores relation. 

Kunder • Nødvendigt for udførelse af en kontrakt • Juridiske forpligtelser som vi er underlagte • Dit samtykke • Vores berettigede interesser 
Potentille kunder • Dit samtykke • Vores berettigede interesser 
Leverandører • Nødvendigt for udførelse af en kontrakt • Juridiske forpligtelser som vi er underlagte • Dit samtykke • Vores berettigede interesser 
Jobansøgere  • Nødvendigt for udførelse af en kontrakt • Dit samtykke • Vores berettigede interesser 

6. Hvor opbevarer vi personlige data? 

I princippet opbevares dine personlige data i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Fra tid til anden kan vi dog overføre dine personlige data til enheder (modtagere), der er placeret i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), herunder lande, der ikke tilbyder tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger. Hvis dine personlige oplysninger overføres fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde til et land uden for dette område, der ikke giver tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger, sikrer vi at (i) en sådan overførsel kan baseres på en passende juridisk begrundelse (f.eks. dit udtrykkelige samtykke eller nødvendigheden for udførelsen af en af vores tjenester) eller (ii) passende sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at beskytte dine personlige oplysninger til de standarder, der indgår i denne privatlivspolitik. Med andre ord vil Professionails fortsat være ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger samt imødekomme de nødvendige foranstaltninger for at beskytte behandlingen heraf (f.eks. standardiserede kontraktlige bestemmelser). 

7. Hvordan beskytter vi de personlige data? 

Professionails har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre eller handle imod uautoriseret og ulovlig behandling eller offentliggørelse samt uheldigt tab, ændring eller ødelæggelse af personlige data. Før indførelse af nye metoder til databehandling, især nye it-systemer, vil tekniske og organisatoriske foranstaltninger blive defineret samt implementeret af Professionails. Disse foranstaltninger vil være baseret på den nyeste teknologi, risikoen for behandling og behovet for at beskytte personoplysningerne. Desuden vil disse tekniske og organisatoriske foranstaltninger, til beskytttelse af personoplysninger, regelmæssigt blive tilpasset til den tekniske udvikling og de organisatoriske ændringer. 

8. Hvor lang tid opbevarer vi de personlige data? 

Vi opbevarer ikke dine personlige data, længere end nødvendigt for det formål, som vi indsamler dem til. Denne periode er forskellig alt efter hensigten. Derudover er der gældende love og forskrifter, som fastsætter minimums- og maksimumsperioden for opbevaring af personlige data.

9. Hvem kan den personlige data blive delt med? 

I forbindelse med de formål, der er beskrevet i afsnit 4, kan vi blive nødsaget til at dele dine personlige data med tredjeparter, såkaldte "modtagere". Disse tredjeparter (modtagere) kan omfatte: 

 1. Regionale distributører tilknyttet din region, 
 2. eksterne tredjepartsleverandører (f.eks. bogholdere, revisorer, advokater og andre professionelle rådgivere: call-center-udbydere, IT-systemer, hosting-udbydere, banker og finansielle institutioner, outsourcede tjenesteudbydere, der hjælper os med at udføre vores forretningsktiviteter), 
 3. statslige myndigheder, 
 4. andre tredjeparter (f.eks. kreditvurderingsbureauer, leverandører af kommercielle oplysninger, købere og potentielle købere). 

10. Hvilke data deler vi med tredjeparter?

Denne information vil kun blive delt, hvis den er relevant for vores distrubutør (tredjepart). Beslutningen om hvorvidt dine oplysninger vil blive delt med denne part er baseret på din lokation. Professionails er et internationalt firma, der opererer i flere forskellige lande ved hjælp af uafhængige distributører. Baseret på din lokation vil dine oplysninger blive delt med nærmeste distributør, så din anmodning kan behandles i nærheden af dig. 

11. Hvilke rettigheder har du som dataperson? 

Som dataperson har du følgende rettigheder med hensyn til dine egne personlige data:

 • Adgangsrettighed. Du har ret til at få en bekræftelse på om dine personlige data bliver anvendt eller ej. Hvis de bliver anvendt, har du ret til at få adgang til dine egne personlige data samt informationer vedrørende brugen af dem. 
 • Ret til rettelse af personlige data. Du har ret til at rette eventuelle forkerte personlige data, fuldende dine personlige data samt have adgang til informationer om modtagerne af dine personlige data. 
 • Ret til sletning. På visse betingelser har du ret til at slette dine personlige data. Hvis dine personlige data bliver offentliggjort, vil Professionails tage gøre, hvad der skal til, for at informere de controllere, som behandler personoplysningerne om din anmodning om at slette dem samt informere modtagerne af personlige data om din anmodning om at slette dem. 
 • Ret til brugerindskrænkning. På visse betingelser har du ret til at begrænse brugen af dine personlige data. I tilfælde af indskrænkning bliver begrænsningen behandlet således at dine data blot bliver opbevaret. 
 • Ret til databevægelighed. På visse betingelser har du ret til at modtage dine personlige data og genbruge dem, som du ønsker. I tilfælde af dette har Professionails pligt til at overføre dine personlige data direkte til en anden controller. 
 • Ret til indsigelse. Du har ret til at give en indsigelse mod behandlingen af dine personlige data baseret på bestemte grundlag samt ret til, til hver en tid, at give en indsigelse mod brugen af dine personlige data med henblik på direkte markedføring. 
 • Ret til tilbagekaldelse af samtykke. Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personlige oplysninger, vil du altid have ret til at tilbagekalde samtykket, uden at dette påvirker lovgivningen af behandlingen på grundlag af samtykket, før den trækkes tilbage. 
 • Automatiseret individuel beslutningstagning, inklusiv din profil. I tilfælde af automatiseret individuel beslutningstagning har du ret til menneskelig indvending, at komme med din mening, modtage en forklaring på den automatiserede beslutning samt komme med indvendinger med hensyn til beslutningen. 
 • Ret til at indgive klager til en tilsynsmyndighed. Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. 
  Kontaktoplysninger: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities /index_en.htm
  Ovennævnte rettigheder kan kun anvendes under visse omstændigheder og kan være underlagt visse betingelser, dispensationer eller undtagelser, som er fastsat i den gældende databeskyttelseslovgivning.

12. Hvordan ændres dine marketingspreferencer?

Det er altid muligt for dig at ændre dine marketingpræferencer. Hvis du er tidligere eller aktuel kunde, er det muligt, at vi bruger dine kontaktinformationer inklusiv din e-mail adresse, for at kunne sende beskeder til dig vedrørende marketing. Det vil altid være muligt og gratis for dig at fravælge beskeder vedrørende marketing ved at unsubcribe med din e-mail eller ved at kontakt os (se afsnit 13).

Hvis du ikke før har været kunde hos os, er det stadig muligt, at vi bruger nogle af dine kontaktinformationer inklusiv din e-mail adresse til at sende dig beskeder vedrørende marketing, dog kun med dit samtykke. Beskeder vedrørende marketing kan muligvis inkludere følgende: (i) Modtagelse af e-mails fra os, (ii) modtagelse af opkald og post samt elektroniske mails fra os og (iii) deling af dine personlige data med udvalgte tredjeparter med henblik på deres marketing. (Se afsnit 10) 

13. Hvem skal du kontakte vedrørende dine personlige data? 

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager vedrørende måden Professionails bruger dine personlig data, kan du kontakte os på e-mail eller post. Kontaktoplysninger fremgår nedenfor: 
• e-mail: privacy@pronails.com
• post: PROFESSIONAILS A/S, Att. Marketing Department, Tronkærlund 33, 8541 Skødstrup, Danmark. 

 

Privatlivspolitik Professionails A/S - version 1 - dato : 17. maj 2018