ProNails Denmark

SALGSBETINGELSER

SALGSBETINGELSER

Din distributør

ProNails DK IVS

Tronkærlund 33

8541 Skødstrup

T: +45 6016 3828

 

VAT 39534479

info@pronails.dk

 

1.  Generelt

1.1. Med hensyn til de følgende forretningsbetingelser vil “PN” være en forkortelse for ProNails Danmark, Tronkærlund 33, 8541 Skødstrup. Kunden vil referere til virksomheden der lægger en ordre hos PN eller hvis detaljer er specificerede på forsiden af fakturaen og/eller en citering.

1.2. Kunden bekræfter at han/hun har læst de nuværende generelle handelsbetingelser, og at denne udelukkende er gældende for ordre afgivet af kunden, og alle salg, leverancer og yderligere services ydet at PN, der udtrykkeligt indgår i alle kunders generelle eller specielle handelsbetingelser til trods for mulige indvendinger i kundens egne købsbetingelser.

1.3. Kunden skal kunne dokumentere over for PN, at denne ikke er forbruger.

2. Priser

2.1. PN vil sende kunden en prisliste eller en prisbekræftelse. Den nyeste prisliste/prisbekræftelse vil være den eneste, der er gyldig og vil automatisk ophæve alle tidligere prislister/prisbekræftelser. PN er ikke bundet af stavefejl, trykfejl eller deslige i sine prislister.

2.2. PN har til enhver tid ret til at ændre prislisterne. Disse ændringer vil have en øjeblikkelig virkning.

 

3. Ordrer

3.1. Når en ordre er afgivet, kan der ikke søges ophævelse fra kundens side af. Kunden skal altid betale det fulde beløb, med undtagelse af, hvis produktet ikke er tilgængeligt hos PN.

3.2. Hvis et produkt ikke er på lager enten midlertidigt eller permanent, vil PN uden begrundet ophold underrette kunden herom. PN vil ikke kunne holdes ansvarlig for dette og kan heller ikke blive tvunget til at påbegynde produktion af produkterne efter kundens ønske.

3.3. Hvis PN bestiller nye produktionsmaterialer, komponenter, emballage mv.  på baggrund af en kundes anmodning, forpligter kunden sig til at hæfte fuldt ud for det pågældende beløb, også selvom at det ikke er alle salgsartikler der vil blive brugt til kundens ordre. PN vil således have ret til at fakturere kunden separat.

 

4. Betaling

4.1. Alle priser vil altid være eksklusiv (i) moms, (ii) alle andre skatter, samt (iii) eventuelle bankomkostninger.

4.2. Alle fakturaer udstedt af PN skal betales på forhånd, netto og uden rabat og kun via den betalingsmuligheder, der er specificeret af PN. Kunden skal vide og acceptere, at PN kun skal fortsætte leverancen ved modtagelse af betalingen af det beløb, der er nævnt i ordren. Hvis PN har givet kunden flere betalingsmuligheder, kan det til enhver tid ændres og /eller tilbagekaldes.

4.3. Kunden bliver ejer af produkterne efter at have betalt det fulde beløb.

4.4. Hvis kunden ikke betaler fakturaerne fra PN inden for de aftalte betingelser, har PN juridisk ret til at kræve morarenter med en årlig nominel rente på tolv procent (12%) uden forvarsel. Starten på en måned vil betragtes som en komplet måned. Tilligemed øges de udestående fakturabeløb automatisk og lovligt med 10 procent (10%) med mindst 25 euro (25,00 EUR). Derudover skal eventuelle retsomkostninger betales af kunden. Endeligt skal alle øvrige udestående beløb straks betales af kunden.

 

5. Forsendelse

5.1. Med undtagelse af hvis andet er aftalt, vil leverancer være “ex works” i Belgien hos PN, “FCA” i de øvrige EU-medlemmer og “FOB” uden for EU: Aftaler parterne at produktet skal leveres andet sted, skal produktet altid transporteres på kundens egen risiko og bekostning.

5.2. Hvis det kun er nogle af de varer, som kunden har bestilt, der er på lager, hvilket kan være tilfældet ved returordrer, forpligter PN sig ikke til at levere ordren i flere dele. PN har ret til at vente med leverancen indtil alle produkter er på lager. PN skal i størst muligt omfang tage hensyn til kundens ønsker i denne henseende. Hvis parterne er enige om, at ordren vil blive leveret i dele, skal leverandørens omkostninger ud over de normale leveringsomkostninger, betales af kunden.

 

6. Betingelser

6.1. Betingelser angivet af PN er ikke bindende. Hvis visse betingelser ikke bliver overholdt, skal parterne aftale nye betingelser uden at kunden har ret til erstatning for eventuelle skader eller prisnedsættelser.

 

7. Klageadgang

7.1. For at blive taget i betragtning, skal alle klager vedrørende fakturaer og/eller PN’s tjenester sendes til PN inden for syv (7) arbejdsdage efter fakturadato med anbefalet post. Klager indgivet efter 7 arbejdsdage, vil ikke blive taget i betragtning.

7.2. Produkter kan kun returneres og/eller byttes med PN’s udtrykkelige og skriftlige samtykke. Produkterne vil blive fragtet på kundens bekostning.

7.3. Ved indgivelse af en klage, slipper kunden ikke for at betale. Såfremt kundens klage viser sig at være gyldigt begrundet, skal PN, som eneste erstatning, returnere det, af kunden betalte beløb.

8. Ansvar

8.1. PN vil aldrig kunne stilles ansvarlig for skade, som følge af ukorrekt brug og/eller opbevaring af produkter og/eller tjenester. Det samme gælder, hvis kunden eller en tredjepart har behandlet og/eller ændret produktet og/eller tjenester på en hvilken som helst måde.

8.2. PN’s ansvar skal, uanset årsag, aldrig overstige faktureringsbeløbet for pågældende ordre, hvilket kunden udtrykkeligt accepterer. PN er således aldrig ansvarlig for generelle, direkte eller indirekte skader, eller for eventuelle følgeskader af nogen art, som kunden eller tredjepart har pådraget sig.

 

9. Aftalevilkår

9.1. PN har ret til at opsige alle igangværende ordrer med øjeblikkelig virkning og uden varsel ved at sende et rekommanderet brev, hvis:

(i) kunden undlader at betale et beløb femten (15) kalenderdage efter afsendelse af den første registrerede varsel, uden at det berører PN’s ret til at kræve, at den fulde betaling øges med interessen og størrelsen af de faste skader og/eller

(ii) kunden går konkurs og derfor har fået påbud om at møde i retten eller med regeringen, eller nogen anden lignende situation.

 

10. Immateriel ejendom

10.1. Kunden bekræfter udtrykkeligt, at PN’s produkter og tjenester kan beskyttes af adskillige immaterialretligheder (ophavsret, varemærker, knowhow osv.) PN forbeholder sig alle sine immaterielle ejendom.

10.2. Kunden forpligter sig til altid at opretholde PN’s immaterielle rettigheder. 

10.3. Hvis kunden ejer visse immaterielle rettigheder skal PN altid opretholde disse.

 

11. Databeskyttelse

11.1. PN har ret til at integrere kundens personoplysninger samt anvende dem. PN vil altid opretholde den relevante lovgivning i den henseende, herunder loven fra den 8. december 1992.

11.2. Kunden har ret til at anmode om korrektioner, ændringer og / eller fjernelse af sine personoplysninger fra databasen.

 

12. Kurser

12.1. Hvis kunden tilmelder sig et kursus, accepterer han/hun automatisk alle forskrifterne om uddannelse.

12.2. Ved booking af en plads på et “Basic Negleteknikerkursus”, forpligter kunden sig til at betale det fulde kursusbeløb på forskud. Registreringer til et kursus er kun gyldige efter modtagelse af registreringsafgiften. Disse forskudsbetalinger vil ikke kunne blive refunderet, heller ikke hvis kunden af en eller anden grund ikke vil deltage i kurset alligevel.

12.3. Hvis PN ændrer en kursusdato, vil kundens ordre automatisk gælde for den nye dato uden nogen refundering. Kun hvis PN aflyser et kursus, har kunden ret til at få refunderet til forskud eller registreringsgebyr.

 

13. Diverse

13.1. PN er ikke ansvarlig for forsinkelser i forbindelse med force majeure-bestemmelserne. Dette inkluderer ordre fra staten eller andre regeringer om at stoppe produktionen og/eller salget af visse produkter og / eller tjenesteydelser.

13.2. Hvis et af punkterne i disse betingelser erklæres ugyldig, vil det ikke påvirke gyldigheden af de øvrige punkter.

13.3. Alle aftaler indgået med PN er udelukkende underlagt dansk lov. Eventuelle uenigheder med hensyn til disse betingelser hører under de eksklusive jurisdiktioner i Danmark.

 

 

 

Danish canellation policy

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret.

Når du handler på nettet og hos ProNails har du normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os.

Nogle varer er ikke omfattet af fortrydelsesretten, og det vil fremgå i bestillingsforløbet.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. I tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis, eller en vare, der leveres i flere partier, løber perioden fra modtagelsen af den sidste vare eller parti.

Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

På nogle varer er der ikke fortrydelsesret, eller man kan miste sin fortrydelsesret. Vi giver besked i ordrebekræftelsen, hvis der er varer, hvor fortrydelsesretten ikke gælder, fx på grund af varens art, eller hvor du kan fortabe din fortrydelsesret ved at bryde plomberinger.

 

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen, dette gør du ved at kontakte kundeservice@pronails.dk såfremt du ønsker at fortryde dit køb.